Toggle Navigation

Zhangjiagang 工厂 – 中国

分支机构 贝内克-卡里科

贝内克长顺汽车 内饰材料(张家港)有限公司

Huang Hai Rd. 1, Nansha
Jingang Town, Jiangsu Province
215632 Zhangjiagang
中国


事实

  • 员工人数: 475人

销售区域:

  • 汽车和零部件行业

 

联系方式 | Office: Benecke Changshun Auto Trim (Zhangjiagang)

Zhangjiagang 工厂